Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của BHXH VN (26)
Trích yếu: Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH Việt Nam năm 2020
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện QĐ số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Ngày ban hành:
19/07/2019
Ngày có hiệu lực:
19/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4/2018 và năm 2018
Ngày ban hành:
15/01/2019
Ngày có hiệu lực:
15/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Ngày ban hành:
10/12/2018
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi đến hết tháng 9/2018
Ngày ban hành:
12/10/2018
Ngày có hiệu lực:
12/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Ngày ban hành:
02/08/2018
Ngày có hiệu lực:
02/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Đại lý thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng
Ngày ban hành:
20/03/2018
Ngày có hiệu lực:
20/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình Công tác thông tin, truyền thôn năm 2018
Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày có hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực