Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (64)
Trích yếu: Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận
Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày có hiệu lực:
05/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày có hiệu lực:
05/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mở rộng điều kiện tiêu chuẩn và gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành:
30/08/2019
Ngày có hiệu lực:
30/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện nghị số 63/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành:
16/08/2019
Ngày có hiệu lực:
16/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
16/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày có hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2019
Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực