07/10/2021 04:21 PM

Nhằm tạo điều kiện giúp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo tinh thần của Nghị quyết ...

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Người lao động cần lưu ý về hạn nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Rút bảo hiểm xã hội một lần: Nỗi lo khi tuổi già không lương hưu

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

THÔNG TIN BÁO CHÍ Xuất hiện thêm nhiều đầu số lừa đảo người dân về việc nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để chiếm đoạt tiền trong tài khoản cá nhân

THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam triển khai hình thức cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua email cá nhân của người dùng

THÔNG TIN BÁO CHÍ: BHXH Việt Nam tổ chức 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Công tác truyền thông là nhân tố “then chốt” trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

THÔNG TIN BÁO CHÍ Về Hội thảo “Chuyển đổi số - Nền tảng hữu hiệu nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân”

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc triển khai hình thức cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID qua phương thức nhắn tin đến đầu số 8079

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp