30/12/2022 04:19 PM

Năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đan ...

Bản tin kết quả chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 01-02/2023

THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2027

THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam: Trao tặng 200 suất quà cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

THÔNG TIN BÁO CHÍ: 10 kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2022

THÔNG TIN BÁO CHÍ Về việc khẩn trương triển khai thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo Nghị quyết số 144/NQ-CP của Chính phủ

THÔNG TIN BÁO CHÍ Đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong dịp Tết

THÔNG TIN BÁO CHÍ Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT: Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương

THÔNG TIN BÁO CHÍ về Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39

THÔNG TIN BÁO CHÍ về Lễ Phát động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn