THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Bổ sung chức năng xem thông báo Xác nhận đóng BHXH trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn cách đăng ký online nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng cá nhân

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn thay đổi thông tin giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Ngành BHXH Việt Nam: Hướng tới số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không phụ thuộc vào địa giới hành chính

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Chủ động đẩy mạnh triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có tân Phó Chủ tịch chuyên trách