Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài Ngành (127)
Trích yếu: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Ngày ban hành:
19/10/2020
Ngày có hiệu lực:
05/12/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định về hóa đơn, chứng từ
Ngày ban hành:
19/10/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2022
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Ngày ban hành:
19/10/2020
Ngày có hiệu lực:
10/12/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
15/10/2020
Ngày có hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 27 tập thể và 52 cá nhân thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
08/10/2020
Ngày có hiệu lực:
08/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Ngày ban hành:
07/10/2020
Ngày có hiệu lực:
07/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập.
Ngày ban hành:
01/10/2020
Ngày có hiệu lực:
01/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành tạm thời bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
Ngày ban hành:
30/09/2020
Ngày có hiệu lực:
30/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực