Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Điểm chi trả (27)
Trích yếu: Đắk Lắk: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày có hiệu lực:
21/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Yên Bái: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
11/11/2019
Ngày có hiệu lực:
11/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lai Châu: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày có hiệu lực:
31/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bình Định: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày có hiệu lực:
31/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thừa Thiên - Huế: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày có hiệu lực:
31/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hà Nội: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày có hiệu lực:
31/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điện Biên: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày có hiệu lực:
31/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bạc Liêu: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
29/10/2019
Ngày có hiệu lực:
29/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực