Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (92)
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 của 12 tỉnh, thành phố
Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày có hiệu lực:
21/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến T9/2020 của 02 tỉnh, thành phố: TPHCM, Quảng Trị
Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày có hiệu lực:
21/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 07/2020 của 03 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ngãi, Yên Bái.
Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày có hiệu lực:
10/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá thuốc trúng thầu trung bình 6 tháng đầu năm 2020 trên toàn quốc
Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày có hiệu lực:
03/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020 của 15 tỉnh, thành phố.
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo trao thỏa thuận khung
Ngày ban hành:
22/05/2020
Ngày có hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc thuộc trách nhiệm cung ứng của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Ngày ban hành:
19/05/2020
Ngày có hiệu lực:
19/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 05/2020 của 06 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hậu Giang, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Yên Bái.
Ngày ban hành:
15/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực