Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Kết quả trúng thầu thuốc Đợt 1 năm 2024 và Kết quả trúng thầu trung bình thuốc Đợt 2 năm 2023
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/03/2024
Ngày có hiệu lực:
21/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Kết quả trúng thầu thuốc Đợt 1 năm 2024 và Kết quả trúng thầu trung bình thuốc Đợt 2 năm 2023
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF