Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1039)
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025)
Ngày ban hành:
11/04/2024
Ngày có hiệu lực:
11/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024
Ngày ban hành:
09/04/2024
Ngày có hiệu lực:
09/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành BHXH Việt Nam năm 2024
Ngày ban hành:
09/04/2024
Ngày có hiệu lực:
09/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thi tại khu vực miền Nam năm 2024
Ngày ban hành:
08/04/2024
Ngày có hiệu lực:
08/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện quy trình phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày ban hành:
02/04/2024
Ngày có hiệu lực:
02/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Định hướng nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 của ngành BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
01/04/2024
Ngày có hiệu lực:
01/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Hiệp định về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Ngày ban hành:
29/03/2024
Ngày có hiệu lực:
29/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu
Ngày ban hành:
28/03/2024
Ngày có hiệu lực:
28/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực