Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ, ngang Bộ (32)
Trích yếu: Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày ban hành:
22/11/2023
Ngày có hiệu lực:
22/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
20/11/2023
Ngày có hiệu lực:
20/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ
Ngày ban hành:
07/11/2023
Ngày có hiệu lực:
07/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025
Ngày ban hành:
29/10/2023
Ngày có hiệu lực:
29/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
05/09/2023
Ngày có hiệu lực:
05/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân
Ngày ban hành:
22/08/2023
Ngày có hiệu lực:
22/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018
Ngày ban hành:
14/03/2018
Ngày có hiệu lực:
14/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực