21/04/2023 03:55 PM

Vừa qua, HĐND TP Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng xã hội và Nghị quyết ...

Người dân Hải Phòng từ 70-79 tuổi không có lương hưu được miễn phí BHYT

Giới thiệu chung về BHXH Việt Nam