Tên dịch vụ công
Tên dịch vụ công
STT Tên dịch vụ công Thủ tục hành chính tương ứng Xem chi Tiết Thực hiện
I Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
1 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Xem chi tiết Thực hiện
2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Xem chi tiết Thực hiện
3 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Xem chi tiết Thực hiện
4 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Xem chi tiết Thực hiện
II Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
1 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Xem chi tiết Thực hiện
III Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
1 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Giải quyết hưởng BHXH một lần Xem chi tiết Thực hiện
2 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Xem chi tiết Thực hiện
3 Giải quyết hưởng chế độ thai sản. Giải quyết hưởng chế độ thai sản Xem chi tiết Thực hiện
4 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Xem chi tiết Thực hiện
5 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Xem chi tiết Thực hiện
6 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Xem chi tiết Thực hiện
7 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Xem chi tiết Thực hiện
8 Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH. Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH Xem chi tiết Thực hiện
9 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg Xem chi tiết Thực hiện
10 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg Xem chi tiết Thực hiện
11 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã. Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã Xem chi tiết Thực hiện
12 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Xem chi tiết Thực hiện
13 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát. Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Xem chi tiết Thực hiện
14 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu. Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu Xem chi tiết Thực hiện
IV Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
1 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng Xem chi tiết Thực hiện
2 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp Xem chi tiết Thực hiện
3 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận Xem chi tiết Thực hiện
V Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
1 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Xem chi tiết Thực hiện
2 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Xem chi tiết Thực hiện
3 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Xem chi tiết Thực hiện
4 Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Xem chi tiết Thực hiện

Năm 2021

94.0 %

Đúng hạn

Giải quyết: 4.957.474 Hồ sơ

Đúng hạn: 4.671.386 Hồ sơ

QUÝ I

94.0 %

Đúng hạn

Giải quyết: 4.957.474 Hồ sơ

Đúng hạn: 4.671.386 Hồ sơ

QUÝ II

100.0 %

Đúng hạn

Giải quyết: 0 Hồ sơ

Đúng hạn: 0 Hồ sơ

QUÝ III

100.0 %

Đúng hạn

Giải quyết: 0 Hồ sơ

Đúng hạn: 0 Hồ sơ

QUÝ IV

100.0 %

Đúng hạn

Giải quyết: 0 Hồ sơ

Đúng hạn: 0 Hồ sơ