Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (14)
Trích yếu: Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày có hiệu lực:
24/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày có hiệu lực:
15/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định về Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 130/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
15/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày có hiệu lực:
12/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
Ngày ban hành:
06/10/2017
Ngày có hiệu lực:
20/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực