Số / Ký hiệu: 148/2018/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Lĩnh vực:
Nghị định
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày có hiệu lực:
15/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
148/2018/NĐ-CP: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
Nội dung trong tệp đính kèm