Số / Ký hiệu: 2596/KH-BHXH
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện QĐ số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Văn bản của BHXH VN
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:
19/07/2019
Ngày có hiệu lực:
19/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2596/KH-BHXH: Kế hoạch thực hiện QĐ số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Nội dung trong tệp đính kèm