Số / Ký hiệu: 180A/BHXH-KHĐT
Trích yếu: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4/2018 và năm 2018
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Văn bản của BHXH VN
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/01/2019
Ngày có hiệu lực:
15/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
180A/BHXH-KHĐT: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4/2018 và năm 2018
Nội dung trong tệp đính kèm