Thứ năm, ngày 09/03/2017

 • Toàn Ngành BHXH đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

  Trước thềm Xuân Canh Tý 2020, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã dành cho Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam cuộc trao đổi về những kết ...

 • BẢO HIỂM Y TẾ: Khẳng định những bước tiến vững chắc

  2019 là năm BHYT tiếp tục có bước tiến vững chắc với tỷ lệ bao phủ đạt 90% dân số, quyền lợi của người tham gia được mở rộng và bảo đảm. Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, những thành công của việc thực hiện chính sách BHYT trong năm 2019 đã khẳng định vai trò của BHYT trong đời sống xã hội và cuộc sống của Nhân dân...

 • Nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

  Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành đã có cuộc trao đổi với Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt ...

 • Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW: HOẠCH ĐỊNH CĂN CƠ, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BHXH

  Ngày 23/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH, đây là dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực BHXH. Một năm sau - năm 2019 việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đạt được kết quả nổi bật khi toàn quốc có 574.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng gấp đôi so với năm 2018 và gấp 2 lần kết quả 10 năm ...

Thống kê truy cập: 103172014
Số người trực tuyến: 2144