• TÌM KIẾM
  • DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI VÀ DỰ ÁN (35)
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của viên chức bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre đối với đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày bắt đầu:
31/07/2018
Ngày kết thúc:
30/06/2019
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Bến Tre
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung đào tạo kiến thức và kỹ năng khai thác đối với hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày bắt đầu:
08/06/2018
Ngày kết thúc:
31/12/2018
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Quảng Bình
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế tập trung tại BHXH tỉnh Quảng Trị
Ngày bắt đầu:
08/06/2018
Ngày kết thúc:
31/12/2018
Lĩnh vực:
BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài: Giải pháp đổi mới công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày bắt đầu:
08/06/2018
Ngày kết thúc:
31/05/2019
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Điện Biên
Tên đề tài: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày bắt đầu:
31/07/2018
Ngày kết thúc:
30/06/2019
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Đồng Nai
Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày bắt đầu:
08/06/2018
Ngày kết thúc:
31/12/2018
Lĩnh vực:
BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Kon Tum
Tên đề tài: Giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày bắt đầu:
08/06/2018
Ngày kết thúc:
31/12/2018
Lĩnh vực:
BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Phú Yên
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam
Ngày bắt đầu:
31/07/2018
Ngày kết thúc:
30/06/2019
Lĩnh vực:
Đảng
Đơn vị thực hiện:
Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH
Ngày bắt đầu:
25/09/2018
Ngày kết thúc:
30/03/2019
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
Vụ Tổ chức cán bộ
Tên đề tài: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Ngày bắt đầu:
12/10/2018
Ngày kết thúc:
30/04/2019
Lĩnh vực:
Tổ chức cán bộ
Đơn vị thực hiện:
Vụ Tổ chức cán bộ