• TÌM KIẾM
  • DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI VÀ DỰ ÁN (52)
Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí vật tư y tế bảo hiểm y tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong chuẩn hoá dữ liệu thầu vật tư y tế
Ngày bắt đầu:
01/06/2021
Ngày kết thúc:
31/12/2021
Lĩnh vực:
BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH TP Hồ Chí Minh
Tên đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công cụ kinh doanh Marketing-Mix vào công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày bắt đầu:
29/12/2020
Ngày kết thúc:
31/12/2021
Lĩnh vực:
BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp thực hiện liên thông thủ tục hành chính giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh với Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu:
21/12/2020
Ngày kết thúc:
02/12/2021
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ.
Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp thực hiện liên thông thủ tục hành chính giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh với Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Ngày bắt đầu:
21/12/2020
Ngày kết thúc:
02/12/2021
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ
Tên đề tài: Nghiên cứu về thu nhập và QĐ chi tiêu của người dân cho việc tham gia BHXH tự nguyện, trường hợp tỉnh Tiền Giang
Ngày bắt đầu:
29/01/2021
Ngày kết thúc:
31/03/2022
Lĩnh vực:
BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Tiền Giang
Tên đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại BHXH tỉnh Bạc Liêu
Ngày bắt đầu:
02/03/2021
Ngày kết thúc:
31/01/2022
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Bạc Liêu
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ thuộc lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Ngày bắt đầu:
07/12/2020
Ngày kết thúc:
02/12/2021
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông
Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý, đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Hà Giang
Ngày bắt đầu:
30/03/2021
Ngày kết thúc:
30/09/2022
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Hà Giang
Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả tác động của công tác đấu thầu thuốc tập trung quốc gia của BHXH Việt Nam
Ngày bắt đầu:
05/01/2021
Ngày kết thúc:
31/05/2022
Lĩnh vực:
BHYT
Đơn vị thực hiện:
Trung tâm giám định y tế và thanh toán đa tuyến
Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ, tư vấn giải đáp khách hàng của Ngành BHXH Việt Nam
Ngày bắt đầu:
28/01/2021
Ngày kết thúc:
30/09/2022
Lĩnh vực:
BHXH, BHYT, BHTN
Đơn vị thực hiện:
Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng