30/11/2023 08:05 AM

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư ...

17/11/2023 08:51 AM

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới ban hành của Trung ương về ...

15/11/2023 08:25 AM

Chiều 14/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư ...

14/11/2023 03:02 PM

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tính đến nay, BHXH quận Thanh Khê đã thực hiện ...

14/11/2023 01:59 PM

Sáng 14/11/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, ...

07/11/2023 05:10 PM

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống ...

08/11/2023 03:55 PM

Sáng ngày 8/11, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị "Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, ...

11/10/2023 08:20 AM

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng).

06/10/2023 02:50 PM

Chiều 5/10, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến Hội nghị sơ kết 03 năm ...

18/10/2023 01:56 PM

Sáng 18/10, tại Tuyên Quang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2023 các đơn vị khu vực vụ địa bàn I. ...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

BHXH quận Thanh Khê hoàn thành sớm chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện

Toàn quốc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quy định của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tiếp tục tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Tăng cường tuyên truyền, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới với cộng đồng quốc tế

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tồn đọng trong khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng