09/09/2022 09:07 AM

Ngày 8/9, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Thông báo số 20 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối ...

06/09/2022 08:49 AM

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng ...

25/08/2022 05:10 PM

Sáng 25/8, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam và Huyện ủy Định Hóa tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ký biên bản ghi nhớ về việc kết nối, hỗ trợ xã Linh Thông, huyện Định ...

19/08/2022 08:31 AM

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cổng TTĐT BHXH Việt ...

15/08/2022 03:25 PM

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế ...

10/08/2022 03:23 PM

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW một số nội dung về công tác phòng, chống ...

26/04/2022 08:58 AM

Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận 34 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

13/04/2022 08:10 AM

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cổng TTĐT BHXH ...

04/04/2022 01:49 PM

Ngày 4/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ...

30/03/2022 09:03 AM

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 53/HD-TLĐ, về thực hiện chủ đề hoạt động năm 2022 của Công đoàn Việt Nam. Chủ đề hoạt động ...

Bộ Chính trị kết luận chủ trương bố trí công tác với cán bộ bị kỷ luật

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt nam hỗ trợ xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong công tác giảm nghèo bền vững

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân

Rọi sáng tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính trị hiện nay

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích đoàn viên, NLĐ tại các cấp công đoàn