29/03/2023 08:28 AM

Chính phủ Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy với những biện pháp tích cực của quốc gia, đi đôi với hợp tác quốc tế và khu ...

10/03/2023 09:00 PM

Là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy do Bộ Công an tổ chức ngày 10/3 tại Hà Nội.

10/03/2023 09:03 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức ...

15/02/2023 09:04 AM

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 89/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

26/10/2022 08:58 AM

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội, bên cạnh được cắt cơn giải độc, giáo dục hành vi từ bỏ ma túy, học viên còn được giáo dục, xóa mù chữ, giúp người ...

16/06/2022 03:46 PM

Tìm được việc làm là một trong những yếu tố có tác động không nhỏ đến hiệu quả phòng chống tái nghiện của người sau cai nghiện ma túy.

16/04/2021 02:48 PM

Sáng ngày 16/4, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch ...

02/11/2020 10:14 PM

Ngày 02/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Đây là ngày làm việc đầu tiên của Đợt họp thứ 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà ...

23/10/2020 02:25 PM

Là một trong những nội dung quan trọng được đa số cái đại biểu tán thành tại phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ...

09/09/2020 08:41 AM

Việc triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh mang về nhà mang lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên dựa trên kinh nghiệm một số quốc gia trên thế ...

Chính phủ Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho nhiệm vụ phòng chống ma túy

Phòng, chống ma túy phải từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở

Thí điểm mô hình tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Cai nghiện và giáo dục: Con đường để người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Quan tâm hơn đến việc tạo việc làm, hỗ trợ cho người sau cai nghiện

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống ma túy

Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy

Tiếp tục bảo đảm chi trả từ Quỹ BHYT đối với một số dịch vụ dành cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT

Tăng cường giám sát kiểm tra việc cấp thuốc Methadone về nhà