26/10/2022 08:58 AM

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội, bên cạnh được cắt cơn giải độc, giáo dục hành vi từ bỏ ma túy, học viên còn được giáo dục, xóa mù chữ, giúp người ...

16/06/2022 03:46 PM

Tìm được việc làm là một trong những yếu tố có tác động không nhỏ đến hiệu quả phòng chống tái nghiện của người sau cai nghiện ma túy.

16/04/2021 02:48 PM

Sáng ngày 16/4, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch ...

02/11/2020 10:14 PM

Ngày 02/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Đây là ngày làm việc đầu tiên của Đợt họp thứ 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà ...

23/10/2020 02:25 PM

Là một trong những nội dung quan trọng được đa số cái đại biểu tán thành tại phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ...

09/09/2020 08:41 AM

Việc triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh mang về nhà mang lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên dựa trên kinh nghiệm một số quốc gia trên thế ...

07/08/2020 03:39 PM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập ...

11/09/2019 04:04 PM

Ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào nhất trí sẽ khảo sát, xem xét mở các văn phòng liên lạc qua biên giới mới tại các địa bàn có nguy cơ cao về tội phạm và ma ...

13/05/2019 01:44 PM

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) vừa triển khai hoạt động “Khởi động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc buprenorphine” thí điểm tại tỉnh ...

01/03/2019 08:44 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nâng cao hiệu quả Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Cai nghiện và giáo dục: Con đường để người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Quan tâm hơn đến việc tạo việc làm, hỗ trợ cho người sau cai nghiện

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống ma túy

Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy

Tiếp tục bảo đảm chi trả từ Quỹ BHYT đối với một số dịch vụ dành cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT

Tăng cường giám sát kiểm tra việc cấp thuốc Methadone về nhà

Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

Tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy ở Đông Nam Á

Triển khai thí điểm điều trị cai nghiện bằng thuốc Buprenorphine

Thủ tướng chỉ đạo nâng cao hiệu quả Chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone