26/01/2021 08:37 AM

Đại hội Đảng lần thứ XIII khai mạc sáng nay, 26/1, bắt đầu chương trình làm việc chính thức đến ngày 2/2. Gần 1.600 đại biểu tham dự đại hội.

25/01/2021 02:01 PM

Trong phiên họp trù bị sáng nay (25/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua quy chế bầu cử của Đại hội.

25/01/2021 10:50 AM

Trong ngày làm việc đầu tiên (25/1), Đại hội XIII sẽ thông qua chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại ...

25/01/2021 10:42 AM

Từ ngày 25/1 - 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, ...

25/01/2021 08:04 AM

Sáng nay (25/1/2021), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

22/01/2021 10:54 AM

Sáng 22/1/2021, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc. Đồng chí Trần Quốc ...

22/01/2021 09:25 AM

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển ...

22/01/2021 08:44 AM

Ngày 21/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 ...

21/01/2021 03:17 PM

"Thể chế là kết quả nổi bật nhất của nhiệm kỳ 2016-2021. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý cho toàn ngành hoạt động, đáp ứng sự phát triển đặc thù và sát sườn của ...

21/01/2021 10:36 AM

Yêu cầu chọn cán bộ xứng đáng để bầu ra những ĐBQH thực sự xứng đáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta, cả hệ thống chính trị phải là ...

Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII họp phiên trù bị

Vai trò, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hôm nay (25/1), ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Tiến hành tổng duyệt Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử.

Tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

"Thể chế là mốc son của nhiệm kỳ 2016-2020"

Tổng Bí thư: "Chúng ta phải là rường cột để lãnh đạo, xây dựng đất nước!"