11/04/2024 03:10 PM

Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 4/2024 tập trung thảo luận về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và phương án sử dụng nguồn tăng thu, ...

10/04/2024 04:04 PM

Ngày 9/4/2024, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao ...

09/04/2024 11:53 AM

Là yêu cầu của Chính phủ đối với các bộ, cơ quan, địa phương tại Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính ...

09/04/2024 08:48 AM

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kỹ lưỡng Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của ...

08/04/2024 08:17 AM

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông ...

03/04/2024 08:43 AM

“Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024 với tinh thần: “Đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, thống nhất trong nhận thức và hành ...

02/04/2024 08:41 AM

Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 với 10 điểm mới.

29/03/2024 02:42 PM

Quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quy định chi tiết trình tự, thủ tục ...

26/03/2024 10:20 AM

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.

26/03/2024 10:10 AM

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 1275/BYT-MT ngày 19/03/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, ...

Thủ tướng: Sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027

Chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Khẩn trương hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngoại giao kinh tế: 4 định hướng lớn và 6 biện pháp cụ thể

10 điểm mới của Luật Căn cước

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 04/2024

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp để sớm chấm dứt bệnh lao

Tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp