Thứ năm, ngày 09/03/2017

tham gia BHXH tự nguyện có những mức đóng nào?

Em có xe của nhà tham gia đóng xe vào hãng taxi, gọi là xe thương quyền, Công ty có yêu cầu làm giấy hợp đồng lao động. Công ty không trả lương em mà xe em cắm vào chạy được bao nhiêu em hưởng, chỉ phải trả lệ phí cho ty tiền đàm hàng tháng. Em muốn hỏi nếu tham gia BHXH thì em phải đóng mức thấp nhất là bao nhiêu?

Ngày gửi:
03/08/2020
Người gửi:
Bạn đọc
Email:
nguyencongdiet@gmail.com