Thứ năm, ngày 09/03/2017

Tôi đã nộp hồ sơ nhận BHTN đợt 2 đúng theo thủ tục và thời hạn nhưng đã gần 20 ngày kể từ ngày nộp đến giờ vẫn chưa thấy bên Bảo hiểm chuyển tiền. Tôi nghỉ làm gần 4 tháng nay mà mới lĩnh được đúng 1 tháng lương thất nghiệp?

Ngày gửi:
24/09/2020
Người gửi:
Bạn đọc Huynh Hong Bao Anh
Email:
huynhhongbaoanh171@gmail.com