Dự án: Thuê bổ sung chỗ đặt máy chủ và các thiết bị liên quan cho Trung tâm dữ liệu Ngành

Dự án: Kế hoạch mua sắm, cấp thẻ và cấp phát trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2020

Dự án: Kế hoạch mua sắm máy in chuyên dùng cho các đơn vị trong ngành BHXH

Dự án: Trụ sở BHXH tỉnh Quảng Trị

Dự án: Trụ sở BHXH huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái