COVID-19

BHXH các tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19: Nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân

21/07/2021 02:06 PM


Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 16 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (ngoài TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện từ trước) trong thời gian 14 ngày; bắt đầu từ 0h ngày 19/7/2021. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo, CCVC tại BHXH các địa phương đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng, phát huy tối đa những nền tảng, sức mạnh nội tại để vừa đảm bảo thực hiện mục tiêu phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện tốt chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT, giữ vững an sinh xã hội cho nhân dân. Ghi nhận tại một số địa phương.

Sóc Trăng:

BHXH tỉnh khẩn trương triển khai, quán triệt đến tất cả viên chức, người lao động trong toàn đơn vị chấp hành nghiêm túc Công văn số 184-CV/TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 1806/QĐ-UBND và Công văn số 1392/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến, các phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc. Đối với viên chức, người lao động trong thời gian làm việc tại nhà luôn sẵn sàng nghe điện thoại và tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin khi Thủ trưởng đơn vị và đồng nghiệp gọi đến yêu cầu xử lý công việc. Chấp hành sự lãnh đạo của Thủ trưởng đơn vị khi giao nhiệm vụ mới; hàng ngày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị; đảm bảo xử lý, giải quyết kịp thời các công việc của tổ chức, cá nhân, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật và của Ngành, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, lãnh đạo BHXH tỉnh chỉ đạo Phòng Giám định BHYT phân công viên chức, người lao động thường xuyên theo dõi tiếp nhận thông tin (online tại nhà) từ các cơ sở KCB BHYT và người dân để xử lý kịp thời. Đồng thời, Phòng Chế độ BHXH, Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ động phương án để tổ chức chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng đúng theo quy định của BHXH Việt Nam.

Cà Mau:

Thực hiện Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. BHXH tỉnh giao Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện bố trí cho tất cả viên chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà và chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH tỉnh về việc quản lý, điều hành, bố trí, phân công viên chức, lao động làm việc tại nhà đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép” vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid- 19. Riêng đối với bộ phận Văn phòng; Phòng Quản lý thu; Phòng Cấp Sổ, thẻ; Phòng Kế hoạch – Tài chính bố trí lãnh đạo phòng và viên chức làm việc trực tiếp tại cơ quan để giải quyết kịp thời việc tiếp nhận hồ sơ, xác nhận danh sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho các trường hợp sắp hết hiệu lực hưởng; in thẻ BHYT cho các trường hợp cấp, đổi thẻ có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngay, cấp cứu và chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Hậu Giang:

Với phương châm chủ động, tích cực, phòng, chống, ứng phó kịp thời với các tình huống, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covdi-19; bảo vệ sức khỏe CCVC, người lao động trong hệ thống BHXH tỉnh để đảm bảo vừa chống dịch an toàn, hiệu quả, vừa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh Hậu Giang luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Tỉnh và các văn bản của chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Đồng thời, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Hướng dẫn các tổ chức cá nhân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính và qua giao dịch điện tử, hạn chế tối đa việc nhận hồ sơ trực tiếp. Yêu cầu người dân đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa phải đo thân nhiệt; khai báo y tế; ghi đầy đủ thông tin cá nhân, số điện thoại vào sổ theo dõi; đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thực hiện ngồi giãn cách theo quy định. Đặc biệt, phối hợp Bưu điện tỉnh và các ngành liên quan triển khai phương án tổ chức chi trả BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, đẩy mạnh vận động, khuyến khích phát triển số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng ở khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh:

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, BHXH tỉnh Trà Vinh Quán triệt đến tất cả CCVC triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, đảm bảo vừa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại công sở, vừa đảm bảo quyền lợi của đơn vị, doanh nghiệp, người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. BHXH tỉnh xây dựng phương án, bố trí luân phiên CCVC, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà, giải quyết công việc trên các phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam, đảm bảo giờ giấc làm việc và hoàn thành khối lượng công việc được giao, sẵn sàng giải quyết công việc phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị. Bên cạnh đó, bộ phận bảo vệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người dân tới giao dịch với cơ quan BHXH, tiến hành đo thân nhiệt, đề nghị người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào khu vực làm việc; không tiếp cùng lúc quá 2 người, giữa cán bộ tiếp nhận hồ sơ với người dân và giữa người dân với người dân trong khu vực tiếp nhận phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2m; bố trí ghế bên ngoài khu vực tiếp nhận hồ sơ cho người dân ngồi đợi khi đến lượt vào làm việc; ghi nhận thông tin cá nhân, lịch trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của người dân tại cơ quan BHXH và lưu giữ theo ngày, phục vụ cho việc truy vết khi cần.

Bến Tre:

Thực hiện Công văn số 4123/UBND-KGVX ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh Bến Tre trong 14 ngày kể từ 0 giờ 00 phút ngày 19/7/2021, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện thực hiện bố trí biên chế làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị tối đa không quá 30% để xử lý các nhiệm vụ cấp bách. Đối với các đơn vị đảm bảo được nguyên tắc 4 tại chỗ, gồm: làm việc, ăn, nghỉ, phòng chống dịch tại chỗ thì số lượng làm việc trực tiếp có thể cao hơn 30% để kịp thời giải quyết các công việc tồn đọng, cấp thiết.

Tiền Giang:

Thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương và Công văn số 3776/UBND-KGVX ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, BHXH tỉnh yêu cầu toàn bộ viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung nêu tại Thông báo số 744/TB-BHXH ngày 11/7/2021 của Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Công văn số 3550/UBND-KGVX ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh. Đặc biệt, tăng cường chỉ đạo bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC thực hiện giải quyết đối với các trường hợp cấp mất, hỏng thẻ BHYT để kịp thời sử dụng trong khám, chữa bệnh; thực hiện nhận hồ sơ gia hạn, tham gia mới thẻ BHYT hộ gia đình của các Đại lý thu Bưu điện, xã, phường vào các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần. Khuyến khích nhân viên Đại lý thu thực hiện việc gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trên cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp với cơ quan BHXH đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, các viên chức quản lý số điện thoại đường dây nóng để thực hiện tư vấn, hướng dẫn người dân tự cài đặt VssID để sử dụng thẻ BHYT điện tử khi khám chữa bệnh.

Kiên Giang:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BHXH tỉnh Kiên Giang yêu cầu  Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC phải bố trí nhân sự trực xuyên suốt trong giờ làm việc nhằm kịp thời tiếp nhận, giải quyết hồ sơ do Bưu điện chuyển đến. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua Giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính công ích, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID- BHXH số đối với tất cả các thủ tục của các đơn vị và cá nhân. Đặc biệt, đối với trường hợp người tham gia phải cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, điều chỉnh đối với người đang cấp cứu, nằm viện, khám, chữa bệnh, giao Giám đốc BHXH huyện thành phố tự xây dựng phương án thực hiện, đảm bảo việc phòng, chống dịch. Đối với trường hợp cá nhân đề nghị nhận bằng tiền mặt, trao đổi với cá nhân bằng điện thoại đề nghị cung cấp số tài khoản cá nhân, để chuyển tiền qua tài khoản thẻ. Chủ động thông tin việc trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức để phối hợp thực hiện.

 

Uyên Mai