BHXH tỉnh Lạng Sơn: Thực hiện hiệu quả chính sách, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

16/03/2023 04:40 PM


Chiều 16/3/2023, tại BHXH tỉnh Lạng Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh và Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ. Tham dự buổi làm việc có ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo BHXH các huyện của tỉnh Lạng Sơn.

Nhiều kết quả nội bật trong thực hiện nhiệm vụ
Báo cáo với Phó Tổng Giám đốc và Đoàn công tác, Giám đốc BHXH tỉnh Nông Thị Phương Thảo đã điểm lại kết quả đạt được năm 2022; đồng thời cho biết, hiện đơn vị đang tích cực vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn gặp phải, đại diện BHXH tỉnh đề nghị lãnh đạo BHXH Việt Nam và các vụ, ban nghiệp vụ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn để BHXH tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Tính đến hết tháng 02/2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có hơn 694.705 người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đạt 91,32% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 53.000 người (đạt 95% kế hoạch); số người tham gia BHXH tự nguyện gần 13.000 người (đạt 75,6% kế hoạch); số người tham gia BHYT gần 681.797 người (đạt 91,7% kế hoạch) tương đương với độ bao phủ BHYT là 85% dân số trên địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh và Đoàn công tác của BHXH Việt Nam làm việc với BHXH tỉnh Lạng Sơn.

Công tác thu luôn được lãnh đạo BHXH tỉnh quan tâm chú trọng, với mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu thu BHXH Việt Nam giao cho Lạng Sơn, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như phân bổ chỉ tiêu thu về từng huyện sát với thực tế từng địa bàn, thường xuyên đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thu nộp BHXH theo tháng; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác rà soát, thống kê và lập danh sách những đơn vị chưa đăng ký tham gia BHXH hoặc chưa đăng ký đủ số lao động tham gia… Nhờ đó số thu, chi BHXH, BHYT hơn 621 tỷ đồng, trong đó số thu là là 207 tỷ đồng (đạt 11,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao). Tỷ lệ nợ là 89 triệu đồng, giảm 9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, bằng 4,89% số phải thu, cao hơn 1,76% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ Quý I/2023 BHXH Việt Nam giao (3,13%).
Một trong những công tác trọng tâm của BHXH tỉnh Lạng Sơn là giải quyết tốt chế độ chính sách cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Trong 03 tháng đầu năm 2023, công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH được thực hiện đúng quy định, đúng thời hạn với gần 2800 lượt người hưởng chế độ BHXH; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho hơn 149.000 lượt người.

Đại diện BHXH tỉnh Lạng Sơn nêu khó khăn vướng mắc trong tình hình nhiệm vụ.

BHXH tỉnh Lạng Sơn cũng đã tập trung triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công” và dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng Dịch vụ công”. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID. Tiếp tục cập nhật bổ sung định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam. Đến nay, BHXH tỉnh đã tập trung triển khai hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID “Bảo hiểm xã hội số” cho khoảng 80.000 người và cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD cho trên 604.000 người tham gia trong cơ sở dữ liệu của BHXH tỉnh quản lý.

Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, theo đó thông báo công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 (145 đơn vị, giảm 49 đơn vị so với 2022). Đã thanh tra truy thu cộng nối thời gian tham gia trên 06 tháng được 04 đơn vị, với 04 lao động, tổng số tiền phải truy đóng trên 72,8 triệu đồng. Tiếp tục đôn đốc thực hiện Quyết định xử phạt hành chính đối với 04 đơn vị.
Cùng với đó, công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả cao. Trong đó, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT mới sẽ có hiệu lực trong năm 2023, những kết quả nổi bật năm 2022 của BHXH tỉnh Lạng Sơn… kết quả viên chức, lao động trong ngành và cộng tác viên viết và đăng 101 tin bài, 04 phóng sự phát thanh, 04 phóng sự truyền hình.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, CCVC BHXH tỉnh Lạng Sơn cũng nêu một số khó khăn, thách thức như tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có dấu hiệu giảm sút; một số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, chậm nộp tiền hoặc nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài; công tác quản lý quỹ BHYT của tỉnh gặp khó khăn do các cơ sở khám chữa bệnh công lập tiếp tục phải tự chủ về tài chính và gia tăng chi phí KCB BHYT; Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng chưa kịp thời dẫn đến cấp thẻ BHYT chậm; Việc đôn đốc thi hành Quyết định xử phạt hành gặp chính nhiều khó khăn do không có chế tài cưỡng chế các đơn vị vi phạm thực hiện Quyết định xử phạt hành chính; Khó khăn trong công tác Cài đặt ứng dụng VssID khiến hệ thống định danh chưa được vận hành một cách đồng bộ…
Sau khi nghe báo cáo, chia sẻ từ phía BHXH tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác đã đánh giá, thông tin thêm về công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; đồng thời cũng giải đáp một số kiến nghị của BHXH tỉnh về các lĩnh vực: Thu, phát triển người tham gia, chính sách BHYT, thanh tra - kiểm tra, công tác truyền thông...
Triển khai đồng bộ các giải pháp
Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của BHXH tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua. Đồng thời, biểu dương toàn ngành BHXH tỉnh đã có nhiều cố gắng khi có sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ. 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh yêu cầu, BHXH tỉnh Lạng Sơn tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam; đồng thời chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã; tham mưu kế hoạch, nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN.
Đồng thời, BHXH tỉnh cần tăng cường mở rộng, phát triển người tham gia; Đẩy mạnh các giải pháp đôn đốc thu, giảm và thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT; Thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

BHXH tỉnh Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Riêng đối với công tác KCB BHYT, cần quyết liệt hơn, cách giải quyết và xử lý phải rõ ràng theo đúng quy định pháp luật; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm những tồn tại trong thanh quyết toán chi phí KCB, đẩy mạnh kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định BHYT để kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường về chi KCB BHYT.

“Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng  hiện đại, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng nhóm dân cư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý công việc đạt hiệu quả cao; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia... Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành BHXH, BHYT; kiên quyết phối hợp xử lý, chấn chỉnh các cá nhân, đơn vị vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT” – Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh.
Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn Nông Thị Phương Thảo đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Đoàn công tác; đồng thời trân trọng cảm ơn, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Ngành, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ. BHXH tỉnh cam kết tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./

PV