Liên khối thi đua ngành BHXH Việt Nam cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thực chất, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

09/03/2023 12:18 PM


Sáng 09/3/2023, tại Hà Nội, liên khối thi đua ngành BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành BHXH Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành BHXH Việt Nam; cùng lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị trong các khối.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành BHXH Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thi đua sôi nổi, kết quả nổi bật

Hiện nay, liên khối thi đua ngành BHXH Việt Nam gồm 5 khối với 26 đơn vị trực thuộc của BHXH Việt Nam. Theo báo cáo, trong năm 2022, các khối thi đua đã chủ động, tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do BHXH Việt Nam phát động; nỗ lực cùng toàn Ngành tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, bám sát nội dung các phong trào thi đua (PTTĐ) do BHXH Việt Nam phát động, các đơn vị trong các khối thi đua (KTĐ) đã ban hành văn bản, cụ thể hóa thành nội dung, chủ đề thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; 100% đơn vị đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động PTTĐ năm 2022 tại đơn vị; tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký thi đua năm 2022; thực hiện ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm với mục tiêu thi đua cụ thể, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao…

Các đơn vị trong các KTĐ đã chủ động tham mưu Lãnh đạo BHXH Việt Nam triển khai linh hoạt các giải pháp thích ứng với tình hình mới để phát triển, vận động người dân tham gia BHXH, BHTN, BHYT và đạt được những kết quả hết sức tích cực, đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh công ăn, việc làm, thu nhập của người dân chịu tác động, ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch Covid-19.

Công tác thực hiện chính sách BHYT đảm bảo phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp để vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả Quỹ BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ; vừa đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được triển khai linh hoạt, phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; tập trung đổi mới phương pháp, cách thức thanh tra-kiểm tra, kiểm toán dựa trên rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ của Ngành để nhận diện các hành vi vi phạm, trục lợi chế độ, chính sách; những rủi ro trong công tác quản lý tài chính, quản lý quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Thực hiện chính sách BHXH

Công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính đối với ngành BHXH. Việc sử dụng kinh phí công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo khách quan; gắn thực hiện nhiệm vụ thu, chi, giải quyết chính sách, quản lý quỹ và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; phục vụ chi trả kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng chính sách; phù hợp với đặc thù tổ chức quản lý, hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam.

Công tác truyền thông tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức truyền thông đa dạng, linh hoạt, phù hợp; kết hợp hiệu quả giữa các hình thức truyền thông truyền thống với các hình thức truyền thông mới; đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT; từ đó nâng cao nhận thức và sự chủ động các doanh nghiệp, người dân về chính sách BHXH, BHYT; thúc đẩy phát triển và duy trì bền vững người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Hoạt động chăm sóc khách hàng tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả, được tổ chức, doanh nghiệp, người dân đánh giá cao; góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.

Công tác cải cách TTHC luôn được chú trọng, đẩy mạnh; các TTHC thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm tối đa về quy trình, thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, thời gian thực hiện; ứng dụng hiệu quả công nghệ số, sửa đổi quy trình nghiệp vụ TTHC trên cơ sở kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu (CSDL) nhằm cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được tập trung, ưu tiên nguồn lực, quyết liệt, đẩy mạnh triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực công tác của Ngành với mục tiêu là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT.

Trao tặng cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho: Ban quản lý thu, sổ - thẻ và Trung tâm Truyền thông

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng quy định của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ CCVC; tổ chức xét tiếp nhận vào viên chức tại một số cụm BHXH tỉnh, thành phố.

Trong bối cảnh các nước trên thế giới bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác; tổ chức các buổi làm việc, hội thảo, tọa đàm với các đối tác quốc tế để tham vấn ý kiến, kinh nghiệm quốc tế về các nội dung đề xuất xây dựng, sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT.

Thi đua là động lực mạnh mẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Có thể thấy, công tác khen thưởng luôn được các KTĐ quan tâm, thực hiện kịp thời; quy trình bình xét TĐKT được thực hiện từ cơ sở, đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch, dân chủ và bám sát các quy định của Nhà nước, của Ngành; chú trọng khen thưởng CCVC trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, khen thưởng các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh trao cờ đơn vị Khối trưởng năm 2023 cho lãnh đạo các đơn vị

Năm 2022, các KTĐ đã đề xuất Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể; Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho 5 tập thể. Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 3 tập thể. Công tác xây dựng, phát hiện nhân tố mới, biểu dương nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các PTTĐ yêu nước luôn được các KTĐ ngành BHXH Việt Nam quan tâm, coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo động lực cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Năm 2022, các KTĐ đã xây dựng và giới thiệu nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, có 8 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực nghiệp vụ, công tác được giới thiệu, đề xuất để báo cáo, tuyên truyền tại Hội nghị tổng kết liên KTĐ…

Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị và cá nhân trong 5 khối đã trình bày tham luận làm rõ thêm các thành tích trong phong trào thi đua, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung trong triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo các đơn vị trong liên khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2023

Cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ, tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong 5 khối, đã ký giao ước thi đua năm 2023, xác định, tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của Ngành.

Với các thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong 5 khối đã vinh dự nhận các hình thức khen thưởng cao. Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Thực hiện chính sách BHXH và thay mặt lãnh đạo Ngành trao tặng cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho Ban quản lý thu, sổ - thẻ và Trung tâm Truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành BHXH Việt Nam biểu dương những kết quả và thành tích đã đạt được của các đơn vị trong liên KTĐ ngành BHXH Việt Nam.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức tổng kết liên khối thi đua ngành, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nêu rõ: “Trong khí thế thi đua toàn Ngành, việc tổ chức Hội nghị tổng kết liên khối thể hiện được sự hiệu quả, tiết kiệm, mang rõ nét tính chất thi đua, đồng thời cũng là kênh quan trọng trong phối hợp giữa các đơn vị trong từng khối, giữa các đơn vị trong các khối thực hiện hiệu quả nhiệm vụ gắn với công tác thi đua”.

Điểm lại những kết quả đã đạt được trong năm 2022 trong các mặt công tác: phát triển người tham gia, giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHTN, thực hiện chính sách BHYT, công tác thanh tra kiểm tra, tài chính kế toán, cải cách hành chính, chuyển đổi số, truyền thông… Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Song dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các bộ, ban, ngành, các đơn vị, tổ chức, toàn Ngành đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích, kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành đánh giá cao, người dân, doanh nghiệp ngày càng tin tưởng, hài lòng.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

“Đạt được những kết quả nêu trên có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước từ các KTĐ; CCVC, người lao động tại các đơn vị trong các Khối đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đoàn kết, “biến khó khăn, thách thức thành động lực”, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Nhận định năm 2023, dự báo tình hình trong nước cũng như thế giới sẽ còn tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Vì vậy, phải đưa ra được các dự báo “từ sớm, từ xa”, trong đó tất cả các nhiệm vụ phải gắn liền với công tác thi đua, thi đua phải đi vào thực chất và trở thành động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị. “Với các nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, quan trọng thì phải phát động phong trào thi đua gắn với chuyên môn; tăng cường phát động các phong trào thi đua theo từng lĩnh vực, từng chuyên đề, tạo hiệu quả thi đua thiết thực”- Tổng Giám đốc nói.

Cùng với đó, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu, các đơn vị phải bám sát, triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua từ Trung ương đến địa phương, trong đó tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền trong thi đua thực hiện nhiệm vụ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của Ngành.

Tiếp tục tổng kết bài học kinh nghiệm trong TĐKT cùng với dự báo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 để ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo từng tháng, từng quý, công tác thi đua góp phần vào nhận định, dự báo, đồng hành cùng thực thi nhiệm vụ, xây dựng, phát hiện các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ để từ đó tạo ra động lực cùng phát triển.

Tăng cường phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, thực hiện khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời động viên, khích lệ VC, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay; góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi.

“Tiếp tục đổi mới công tác TĐKT theo từng cấp, từng đơn vị; đẩy mạnh PTTĐ cần phải thực chất, tăng cường phát hiện nhân rộng các điển hình trong và ngoài Ngành, đặc biệt tại các cấp cơ sở, đến tuyến xã, các hội, đoàn thể, các cấp, đơn vị gắn bó với ngành BHXH từ đó tạo ra sức lan tỏa lớn hơn trong các PTTĐ, khen thưởng”- Tổng Giám đốc yêu cầu. 

 

PV