10/08/2020 04:48 PM

Là một trong hai trụ cột của chính sách an sinh xã hội, chính sách BHYT ngày càng khẳng định vai trò quan trọng cũng như tính nhân văn trong đời sống. Đặc ...

10/08/2020 03:43 PM

Theo tính toán của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho thấy, với việc đưa vào thực hiện trực tuyến hai dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ ...

10/08/2020 02:58 PM

Bộ LĐ-TB&XH đã thống nhất với đề xuất của BHXH Việt Nam về việc người sử dụng lao động gặp khó do dịch COVID-19 tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử ...

10/08/2020 01:39 PM

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Lào Cai luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia, chăm lo ...

06/08/2020 01:55 PM

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2502/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Bắc Giang về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất ...

05/08/2020 08:43 AM

Ngày 04/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

05/08/2020 12:00 AM

Thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức do thiên tai, dịch bệnh, BHXH tỉnh Lai Châu đã nỗ lực trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và đạt được ...

04/08/2020 04:20 PM

Sáng 4/8, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 8/2020. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.

03/08/2020 05:19 PM

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2456/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, ...

03/08/2020 03:07 PM

Ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1127/QĐ-TTg tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thuộc BHXH Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc, ...

Tỉnh Hòa Bình: Nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo

Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trực tuyến trên Cổng DVCQG: Giải pháp căn cơ

Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

BHXH tỉnh Lào Cai: Nỗ lực lan tỏa chính sách an sinh xã hội

Hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 tại Bắc Giang

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam

BHXH tỉnh Lai Châu: Nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội vì sự phát triển bền vững

Toàn Ngành BHXH nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm 2020

Hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 tại Quảng Ngãi và Đắk Lắk

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thuộc BHXH Việt Nam