06/12/2022 08:09 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 6/12 của Bộ Y tế cho biết có 362 ca mắc COVID-19; sau vài ngày không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong, hôm nay đã ghi ...

05/12/2022 10:12 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/12 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc COVID-19 tăng lên gấp đôi so với hôm qua thành 427 ca; trong ngày tiếp tục không có ...

04/12/2022 06:55 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/12 của Bộ Y tế cho biết ca mắc COVID-19 giảm còn 204 ca, thấp nhất trong hơn 40 ngày qua; trong ngày không có bệnh ...

03/12/2022 10:20 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 3/12 của Bộ Y tế cho biết có 393 ca mắc mới COVID-19, giảm gần 250 ca so với hôm qua. Trong ngày có 1 bệnh nhân tại Cần ...

02/12/2022 06:45 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 2/12 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc COVID-19 tăng lên 635, đây là số mắc cao nhất trong 3 tuần qua. Hôm nay không ghi nhận ...

01/12/2022 07:48 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 1/12 của Bộ Y tế cho biết có 581 ca mắc COVID-19, tăng gần 100 ca so với ngày trước đó; trong ngày có 1 bệnh nhân tại ...

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 06/12/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 05/12/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 04/12/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 03/12/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 02/12/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 01/12/2022