27/10/2020 08:05 PM

Bản tin 18h ngày 27/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay, ...

26/10/2020 08:30 PM

Bản tin 18h ngày 26/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga được cách ...

25/10/2020 08:11 PM

Bản tin 18h ngày 25/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. ...

24/10/2020 08:00 PM

Bản tin 18h ngày 24/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 12 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ...

23/10/2020 08:35 PM

Bản tin 18h ngày 23/10/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19, Việt Nam hiện có 1.148 bệnh nhân.

22/10/2020 09:16 PM

Bản tin 18h ngày 22/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Angola được ...

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 27/10/2020

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 26/10/2020

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 25/10/2020

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 24/10/2020

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 23/10/2020

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 22/10/2020