15/01/2021 09:37 PM

Bản tin 18h ngày 15/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay ở Đà ...

14/01/2021 06:59 PM

Bản tin 18h ngày 14/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. ...

13/01/2021 11:41 PM

Bản tin 18h ngày 13/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 01 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay ở ...

12/01/2021 07:12 PM

Bản tin 18h ngày 12/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay ở ...

11/01/2021 06:38 PM

Bản tin 18h ngày 11/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia người Ba Lan nhập cảnh được ...

10/01/2021 09:24 PM

Bản tin 18h ngày 10/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là cô gái 24 tuổi nhập cảnh từ Nhật Bản ...

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 15/01/2021

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 14/01

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 13/01/2021

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 12/01/2021

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 11/01

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 10/01/2021