31/03/2023 08:42 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 31/3 của Bộ Y tế cho biết có 15 ca mắc mới, giảm so với hôm qua; trong ngày có 10 bệnh nhân khỏi. Hiện còn 4 bệnh nhân ...

30/03/2023 06:46 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/3 của Bộ Y tế cho biết có 30 ca mắc mới COVID-19, đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca mắc mới tăng; Trong ngày có 5 ...

28/03/2023 09:12 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28/3 của Bộ Y tế cho biết, có 16 ca mắc mới, tiếp đà tăng của hôm qua; trong ngày bệnh nhân nặng cũng tăng lên.

27/03/2023 07:41 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/3 của Bộ Y tế cho biết có 10 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua; trong ngày có 44 ca khỏi, nhiều nhất trong vài ...

26/03/2023 09:13 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/3 của Bộ Y tế cho biết, có 7 ca mắc mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó; Hôm nay không có bệnh nhân khỏi.

25/03/2023 09:10 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/3 của Bộ Y tế cho biết có 8 ca mắc mới, tương đương số mắc hôm qua. Hôm nay có 3 bệnh nhân khỏi.

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 31/03/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 30/03/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 28/03/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 27/03/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 26/03/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 25/03/2023