13/08/2020 07:44 PM

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. ...

12/08/2020 07:42 PM

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. ...

11/08/2020 07:23 PM

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. ...

10/08/2020 06:25 PM

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. ...

10/08/2020 09:07 AM

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2” làm tài liệu hướng dẫn được áp dụng tại ...

09/08/2020 08:05 PM

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. ...

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 13/8/2020

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 12/8/2020

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 11/8/2020

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 10/8/2020

Hướng dẫn cụ thể về việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

COVID-19: Cập nhật thông tin ngày 09/8/2020