31/07/2023 08:44 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 31/7 của Bộ Y tế cho biết có 28 ca mắc mới, tăng gấp đôi ngày trước đó. Hôm nay có 1 bệnh nhân khỏi, cả nước tiếp tục ...

30/07/2023 08:28 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 14 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó; Hôm nay không có bệnh nhân khỏi và không còn trường hợp ...

29/07/2023 08:26 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/7 của Bộ Y tế cho biết chỉ có 9 ca mắc mới, thấp nhất nhiều tháng qua. Hôm nay có 8 bệnh nhân khỏi, cả nước có 1 ca ...

28/07/2023 08:52 AM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/7 của Bộ Y tế cho biết có 24 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 7 bệnh nhân khỏi, hiện còn 2 bệnh ...

25/07/2023 10:21 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/7 của Bộ Y tế cho biết có 27 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 4 bệnh nhân khỏi, hiện ...

24/07/2023 08:23 AM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/7 của Bộ Y tế cho biết có 27 ca mắc mới, thấp nhất trong gần 1 tuần qua. Hôm nay có 3 bệnh nhân khỏi, không còn ...

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 31/7/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 30/7/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 29/7/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 28/7/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 25/7/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 23/7/2023