05/02/2023 09:40 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/2 của Bộ Y tế cho biết có 7 ca mắc mới, giảm nhẹ so với hôm qua và là ngày có số mắc mới thấp nhất trong gần nửa ...

04/02/2023 06:59 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/2 của Bộ Y tế cho biết có 16 ca mắc COVID-19, trong ngày thông tin số bệnh nhân khỏi là 1.382 ca, cao gấp hơn 80 lần ...

04/02/2023 06:58 PM

Bản tin phòng COVID-19 ngày 3/2 của Bộ Y tế cho biết, có 20 ca mắc COVID-19 tăng nhẹ trong 24h qua. Trong ngày có 5 bệnh nhân khỏi.

02/02/2023 09:49 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 2/2 của Bộ Y tế cho biết, có 14 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua. Đặc biệt hôm nay có đến 715 bệnh nhân khỏi, ...

01/02/2023 11:00 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 1/2 của Bộ Y tế cho biết chỉ có 11 ca mắc COVID-19, giảm mạnh so với hôm qua. Trong ngày có 17 bệnh nhân khỏi.

01/02/2023 09:33 AM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 31/1 của Bộ Y tế cho biết, có 36 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với hôm qua. Đây là ngày thứ 2 trong vòng 2 tuần qua ...

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 05/02/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 04/02/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 03/02/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 02/02/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 01/02/2023

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 31/01/2023