Công đoàn Viên chức Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập

01/07/2024 03:43 PM


Sáng ngày 01/7, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 – 02/7/2024) và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu, giai đoạn 2018 – 2023

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Dự lễ kỷ niệm có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các thời kỳ...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: Trong 30 năm qua, các cấp công đoàn đã làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; động viên, khích lệ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của từng cơ quan, đơn vị và thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

 “Trong quá trình phát triển, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có những đóng góp đặc thù và quan trọng cho sự lớn mạnh và phát triển của Công đoàn Việt Nam, thông qua việc vận động đoàn viên tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn; tham gia truyền thông về tổ chức; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, thực thi chính sách, pháp luật,” ông Hiểu nhấn mạnh.

Đó là cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, nay là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Giải thưởng “Gương mặt của năm”, Giải thưởng “Cống hiến”; mô hình tổ chức các các cuộc thi cải cách hành chính, mô hình công đoàn ngành phối hợp với các bộ triển khai các chương trình công tác, nhiệm vụ chuyên môn, đem lại hiệu quả thiết thực...

Cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023 vinh dự được Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương

Với tinh thần nhìn lại để đi tới, đổi mới và phát triển, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam đã kế thừa và phát huy truyền thống, nỗ lực không ngừng, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lập nên nhiều thành tích mới trong chặng đường tiếp theo.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển với 6 kỳ Đại hội, hiện Công đoàn Viên chức Việt Nam đã không ngừng phát triển đồng bộ với 2 hệ thống: Công đoàn Viên chức các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố. Đến nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam có 60 đơn vị trực thuộc (trong đó, có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 35 công đoàn cơ sở) với hơn 600 công đoàn cơ sở; số lượng đoàn viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, từ 2,2 vạn đoàn viên lúc mới thành lập (1994) đến nay đã lên trên 8,4 vạn đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, chính sách, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức tuân thủ pháp luật.

Hình thức, phương pháp tuyên truyền cần đổi mới liên tục, đảm bảo hấp dẫn, thuyết phục, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, Chủ tịch Tổng đoàn Lao động Việt Nam cũng cho rằng, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục đề ra những giải pháp khoa học, chủ động thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc tốt để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến, lan tỏa rộng rãi đến toàn hệ thống.

Làm tốt hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với đặc thù, đối tượng đoàn viên; trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Bám sát cơ sở, thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở, nắm chắc các chủ trương, chính sách mới để cụ thể hóa trong hoạt động công đoàn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

"Với tiềm năng to lớn, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách trong bối cảnh mới, đưa phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và tổ chức Công đoàn vững mạnh", ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bằng, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam được Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương trong 100 cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023./.

Vũ Chức