24/02/2024 09:50 AM

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban ...

22/02/2024 08:56 AM

Ngày 21/2/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội ...

03/02/2024 08:46 AM

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình lịch sử của đất nước. Từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ...

02/02/2024 10:08 AM

Chiều 01/2, Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ ...

27/01/2024 09:23 PM

Tiếp nối hành trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 - mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn”, trong 02 ngày ...

22/01/2024 02:03 PM

Sáng 22/01/2024, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động hỗ trợ xã Linh Thông (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) trong công tác ...

17/01/2024 02:46 PM

Chiều 17/01, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

13/01/2024 03:30 PM

Sáng 13/01/2024, trong khuôn khổ Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang tết ấm đến với người nghèo - Xuân Giáp Thìn” cuả ...

12/01/2024 11:28 AM

Sáng 12/01, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công đoàn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đào Việt Ánh, ...

03/02/2024 01:45 PM

Ngày 2/2, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Biến thách thức thành cơ hội, quyết ...

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Đảng Cộng sản Việt Nam: Những bước tiến quan trọng

Phát huy tối đa tinh thần xung kích, sức trẻ của thế hệ tương lai cơ quan BHXH Việt Nam

Mang Tết ấm đến với người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục hỗ trợ xã Linh Thông giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam: Tổng kết công tác đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT đến những người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Xuất bản 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng