Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 6-2024

28/06/2024 02:55 PM


Chiều 26-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 6-2024. Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử (Bộ Công an) thông tin chuyên đề: "Kiểm soát truyền thông số và mạng xã hội: Những cơ hội, thách thức trong xã hội công nghệ số giai đoạn hiện nay"; đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin chuyên đề liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. 

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7 và tháng 8-2024, Lãnh đạo Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các cấp và báo cáo viên tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước được nêu trong nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền: Kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV... Cùng với việc tuyên truyền hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng, cấp ủy các cấp và báo cáo viên lan tỏa ý nghĩa những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong đợt này có kỷ niệm: 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2024); 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21-7-1954 – 21-7-2024); 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2024) và Ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2024)...

Đại tá

Đại tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử (Bộ Công an) thông tin tại Hội nghị

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc; nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về xây dựng Đảng.

Công tác tuyên truyền làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8, khóa XIII trong toàn Đảng bộ Khối, nhất là các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, bế mạc Hội nghị; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu rõ, sâu sắc hơn những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết; tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc triển khai thực hiện học tập Chuyên đề năm 2024 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”... Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền các cuốn sách cũng như nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Tiếp tục lan tỏa ý nghĩa kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba của Đảng và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối, công tác tuyên truyền tập trung làm rõ kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội...

Quỳnh Mai