Lào Cai: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

13/06/2024 04:41 PM


Sáng 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới". Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, tích cực thảo luận để làm rõ những nội dung, những việc đã làm được, chưa làm được để từ đó phân tích được nguyên nhân của các tồn tại hạn chế, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, các cách làm hay, mô hình đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, các ngành, các đơn vị, địa phương cần đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi trong bối cảnh, tình hình, điều kiện của tỉnh nhà để phát huy tốt những ưu điểm, kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập, khó khăn.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW bằng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, dự án... để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác BHYT. Tỉnh ủy ban hành 13 văn bản; HĐND tỉnh ban hành 5 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 128 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác BHYT. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức 30 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT của các sở, ban, ngành, đơn vị. Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH tỉnh) phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện 4.693 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHYT tại các đơn vị sử lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh, đại lý thu, đại diện chi trả và nội bộ cơ quan BHXH; đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

Tỉnh ủy lãnh đạo HĐND ban hành 05 nghị quyết nhằm hỗ trợ người dân và các đối tượng được ưu tiên tham gia BHYT. Hình thức thông tin, tuyên truyền BHYT được tiến hành khá đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Một số hình thức tuyên truyền đem lại hiệu quả thiết thực đó là: Tuyên truyền miệng tại các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, hội nghị tuyên vận cơ sở. Những năm gần đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BHXH tỉnh tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH tại các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT; biên soạn tài liệu tuyên truyền trên Bản thị Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hằng tháng. Tuyên truyền qua đài, báo, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan; tổ chức các chương trình tư vấn, giải đáp về chính sách BHYT.

Chính sách BHYT hộ gia đình được triển khai thực hiện góp phần giúp các thành viên trong cùng một hộ gia đình được hưởng nhiều quyền lợi trong khám chữa bệnh. Số người dân tham gia BHYT hộ gia đình ngày càng tăng: Năm 2009 là 17.362 người đến hết năm 2023 là 75.045 người. Việc triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 358 cơ sở KCB. Trong đó có 172 cơ sở KCB BHYT, gồm 160 cơ sở y tế công lập, 12 cơ sở y tế tư nhân. Chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng được cải thiện; thủ tục khám chữa bệnh ngày một hoàn thiện theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng qua các năm, từ năm 2009 đến năm 2023, số lượt khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh là 14.990.761 lượt người; chi phí khám chữa bệnh BHYT là 6.385 tỷ đồng. Hằng năm, Sở Y tế và BHXH tỉnh thẩm định, đánh giá nguyên nhân vượt quỹ, vượt dự toán Chính phủ giao, qua đó phân tích xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan làm căn cứ để thanh quyết toán chi phí KCB BHYT cho cơ sở.

Số người tham gia BHYT tăng dần, tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2020-2024 đạt 96,1% (tăng thêm 2,3% so với năm giai đoạn 2009-2014). Kinh phí chi trả cho người có thẻ BHYT từ nguồn quỹ BHYT tăng dần hằng năm; chi phí KCB BHYT giai đoạn 2020-2024 tăng gấp 1,97 lần so với chi phí KCB BHYT giai đoạn 2009-2014.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW vẫn tồn tại một số hạn chế như: Tình trạng nợ, chậm đóng BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp sử dụng lao động vẫn diễn ra gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Năng lực tuyên truyền, hiểu biết về chế độ, chính sách BHYT của các tổ chức dịch vụ thu và đội ngũ cộng tác viên còn hạn chế nên chưa thể vận động, thu hút được tối đa người tham gia BHXH và BHYT…

Tại hội nghị, các phát biểu tham luận đã phân tích làm rõ thêm nhiều nội dung, cũng như đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới để làm tốt hơn công tác BHYT, nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền; các ban, sở, ngành trong thời gian tới triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tuyên truyền, quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT. Giáo dục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ thầy thuốc, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số trong quản lý, thực hiện, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT. Thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác KCB, giám định BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ BHYT; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT...

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ năm 2021 đến năm 2022; Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW./.

Hằng Nga (BHXH tỉnh Lào Cai)