Con sinh ở nước ngoài có được đăng ký BHYT trẻ em?

16/05/2024 08:45 AM


Vợ chồng anh Công qua Nhật làm việc, sinh con và làm khai sinh tại đây. Anh không biết khi về Việt Nam thì con mình có được làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi hay không?

Gia đình anh Công đang ở Nhật Bản, vợ anh sinh con được 5 tháng và đã khai sinh cho con tại Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Theo anh Công, gia đình anh dự định về Việt Nam sinh sống. Anh hỏi: "Vậy khi về Việt Nam, tôi có làm được thẻ BHYT dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cho con được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? Cần những giấy tờ gì?".

Hiện người dân có thể đăng ký BHYT trực tuyến cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Ảnh minh họa: Internet).

Theo BHXH Việt Nam, việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi được quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và khoản 5 Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được hưởng BHYT và được cấp thẻ  BHYT miễn phí (nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng).

UBND cấp xã có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Cơ quan BHXH cấp huyện căn cứ trên danh sách cấp thẻ do UBND cấp xã gửi đến để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định.

Vì vậy, BHXH Việt Nam đề nghị anh Công sau khi về Việt Nam thì liên hệ với UBND cấp xã nơi thường trú để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Ngoài ra, anh Công có thể đăng ký cấp thẻ BHYT cho con trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn tại Quyết định số 976/QD-BHXH ngày 12/6/2023 của BHXH Việt Nam.

Quyết định số 976/QD-BHXH đã ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

BHXH Việt Nam cho biết: "Đề nghị ông đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và thực hiện theo hướng dẫn".

*** Từ ngày 1/7/2023, BHXH Việt Nam giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để thực hiện thủ tục này, cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần kê khai đầy đủ, chính xác tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông.

Thu Thuỷ