BHXH Việt Nam chuẩn bị kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

14/03/2024 02:43 PM


Sáng 14/3, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.

Ngày 07/9/2009, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. Sau 15 năm Chỉ thị được triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38, nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38, gắn với việc thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về BHYT, chính sách xã hội, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị. Đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tiếp tục đẩy mạnh công tác BHYT trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Toàn cảnh cuộc họp.

Thông qua hoạt động tổng kết này, Ban Tuyên giáo Trung ương kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân viên ngành y tế và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về BHYT, chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, trên cơ sở đánh giá kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38, tiếp tục tham mưu, đề xuất Ban Bí thư xem xét, ban hành văn bản mới về công tác BHYT trong thời gian tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị này với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH nói chung, chính sách BHYT nói riêng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ theo chức năng của mình sẽ tham gia đánh giá, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 38, đảm bảo thông tin chính xác, toàn diện. Cụ thể, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trên tất cả các nội dung được nêu trong Chỉ thị số 38. Chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan. Chia sẻ các bài học kinh nghiệm và những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 38; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới...

Theo Kế hoạch, đến hết tháng 4/2024, các Tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương sẽ hoàn thành việc tổng kết, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp theo thực hiện các hoạt động kiểm tra, khảo sát kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm....Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38, dự kiến sẽ trình Ban Bí thư trong tháng 10-11/2024./.

PV