[Infographic] Nhiều điểm mới tăng quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT

11/02/2024 07:27 AM


Cuối năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP với nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT từ năm 2024