Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nơi điều trị Covid-19

03/11/2021 09:04 AM


Ngày 31/10/2021, Bộ Y tế có Công văn số 9262/BHYT-BH về hợp đồng và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, trạm y tế lưu động.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế hướng dẫn như sau:

- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và tại Trạm y tế lưu động do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế;

- Chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid-19: Thực hiện theo quy định về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh và theo hướng dẫn tại Công văn 3100/BYT-BH; Công văn 6373/BYT-BH và Công văn 9262/BHYT-BH.

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các “Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19" được tổng hợp và thanh toán riêng, được tính là chi phí phát sinh do thay đổi phạm vi hoạt động hoặc do thành lập mới.

Ngoài ra, Công văn nêu rõ, việc lập hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh BHYT như sau:

- Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 lập hồ sơ KCB của người bệnh có thẻ BHYT gửi bệnh viện được giao phụ trách quản lý, điều hành để thực hiện thanh toán;

- Trạm y tế lưu động lập hồ sơ KCB của người bệnh gửi Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn có tổ chức KCB BHYT để thực hiện thanh toán chi phí.

- Đối với xã, phường, thị trấn không có Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì gửi trực tiếp đến cơ sở y tế cấp huyện có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT…

PV