[INFOGRAPHIC] BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

03/09/2021 12:49 PM


Tham gia BHYT vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng, mọi người hãy tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

PV