BHXH Việt Nam hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV

06/04/2021 02:03 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 860/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư số 22/2020/TT-BYT.

Công văn nêu rõ, ngày 02/12/2020 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT, hiệu lực từ ngày 20/01/2021. Để có cơ sở tổ chức thực hiện, sau khi có Công văn góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22 của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-CSYT hướng dẫn chi tiết việc: Cấp, tạm ứng kinh phí mua thuốc kháng HIV; Thanh toán, quyết toán kinh phí mua thuốc kháng HIV với nhà thầu; Giám định, thanh toán, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB BHYT; Hạch toán kế toán đối với chi phí thuốc kháng HIV; việc cập nhật thay đổi số lượng thuốc trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; Đối với các thuốc kháng HIV từ nguồn BHYT thuộc các Hợp đồng cung ứng trước thời điểm Thông tư  số 22 có hiệu lực: Tiếp tục được sử dụng cho đến hết số lượng và thực hiện thanh quyết toán theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 22/2020/TT-BYT

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc kịp thời báo cáo để hướng dẫn, giải quyết đúng quy định.

Xem chi tiết Công văn số 860/BHXH-CSYT tại đây./.

PV