Đánh giá công nghệ y tế và đánh giá kinh tế dược - Công cụ quan trọng

13/10/2020 03:38 PM


Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo đánh giá công nghệ y tế Việt Nam. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn; Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam TS. Phạm Lương Sơn; Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam TS Dương Huy Liệu cùng nhiều chuyên gia kinh tế; lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và lãnh đạo nhiều bệnh viện trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá: Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, đánh giá công nghệ y tế nói chung và đánh giá kinh tế dược nói riêng đã và đang giữ vai trò như là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói quyền lợi BHYT. Ở Việt Nam, trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, quỹ BHYT đang chi trả ngày càng nhiều dịch vụ y tế thì đánh giá công nghệ y tế cần được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, chính sách BHYT. Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cũng đã nêu rõ nhiệm vụ quan trọng của hệ thống y tế là “Xây dựng các tiêu chuẩn và triển khai công tác đánh giá công nghệ y tế để xác định các can thiệp y tế có hiệu lực, hiệu quả, chi phí thấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế”.

Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn phát biểu khai mạc Hội thảo

“Việc sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách BHYT sẽ không chỉ là mang tính khuyến khích mà sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, nhất là đối với thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đề xuất bổ sung mới vào Danh mục. Bộ Y tế đã và đang phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng Dự thảo Luật BHYT sửa đổi, trong đó cũng nhấn mạnh việc xây dựng các gói quyền lợi BHYT cần dựa trên các bằng chứng đánh giá công nghệ y tế”, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn phát biểu tại Hội thảo

Đánh giá cao sự phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế trong công tác nâng cao chất lượng công nghệ y tế trong thời gian qua, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhận định: "Chính sách BHYT đã được tổ chức thực hiện hiệu quả trong suốt 28 năm qua, với tỷ lệ bao phủ hiện vượt mức 90%. Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân".

“Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với Bộ Y tế và Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam, các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia đầu vào trong chính sách y tế Việt Nam. BHXH Việt Nam sẽ luôn đồng hành và tham gia tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu y tế đầu vào giúp chúng ta hoạch định chính sách tốt hơn, cũng chính là tổ chức thực hiện chính sách BHYT ở Việt Nam ngày càng tốt hơn”, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh.

Các khách mời tại Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin về xây dựng cơ sở dự liệu đầu vào sử dụng trong đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam và đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT, lần đầu tiên, Bộ Y tế đã chính thức ban hành bộ nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục. Trong đó, yêu cầu bắt buộc các đơn vị phải cung cấp báo cáo đánh giá tác động ngân sách và khuyến khích cung cấp bằng chứng chứng minh về chi phí - hiệu quả của thuốc đối với các thuốc đề xuất bổ sung mới vào Danh mục. Nhờ đó, đã lựa chọn được thuốc thực sự cần thiết cho nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT.

PV