Triển khai Nghị định 75: Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHYT

16/11/2023 02:18 PM


Sáng nay 16/11, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam); đại diện một số cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Vụ BHYT (Bộ Y tế) và Ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) đã trình bày một số điểm mới trong Nghị định 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ. Theo ông Lê Văn Phúc, Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam), Nghị định 75 có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT, nhưng cũng đặt ra trọng trách, yêu cầu cao từ phía các cơ quan liên quan trong thực hiện chính sách BHYT. Theo đó, về bổ sung 02 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng (ATK) vào nhóm được NSNN đóng; Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm được NSNN hỗ trợ đóng BHYT (hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 01/11/2023).

Việc Nghị định số 75 bổ sung đưa nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm được NSSN hỗ trợ mức đóng BHYT có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế có cơ hội được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT, qua đó góp phần duy trì, phát triển diện bao phủ BHYT. Việc quy định NSNN tiếp tục hỗ trợ thêm một thời gian sau khi thoát nghèo để người dân có thể tích lũy và đủ điều kiện kinh tế tham gia BHYT thể hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững của Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nghị định 75 tập trung bổ sung đối tượng ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT cho người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 01/11/2023.  

Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung, nâng mức hưởng KCB BHYT từ 80% lên 100% đối với 1 số đối tượng người có công với cách mạng. Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách BHYT. 

Về cơ chế thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH, Nghị định số 75 bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT, thực hiện thanh toán theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 01/01/2019. Đồng thời, quy định, trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam giao dự toán chi KCB  BHYT cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (trong phạm vi 90% số dự toán thu BHYT toàn quốc). Sau đó, cơ quan BHXH thực hiện thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tới cơ sở KCB; Các cơ sở KCB lập kế hoạch sử dụng kinh phí KCB BHYT trong năm theo số được thông báo. Việc giao số dự kiến chi này không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh quyết toán của cơ sở KCB trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Theo quy định mới, các chi phí KCB BHYT trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đã được cơ quan BHXH giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế,… sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành. Các quy định này tạo điều kiện cho cơ sở KCB nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, đúng quy định.

Nghị định 75 có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT

Nghị định 75 đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT cho nhiều nhóm đối tượng chính sách và có hiệu lực từ ngày 3/12/2023. Đáng chú ý, khi đi khám chữa bệnh, người tham gia BHYT có thể lựa chọn xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân. Trong trường hợp xuất trình thẻ BHYT nhưng không có ảnh thì người tham gia BHYT mới phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ khác liên quan.

Về việc bổ sung, nâng mức hưởng KCB BHYT, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc được nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí KCB BHYT; người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình nâng mức hưởng từ 80% lên 95% chi phí KCB BHYT. Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (mã TG): có mức hưởng 95% chi phí KCB BHYT.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đưa ra các đề xuất theo hướng nhằm bổ sung, hoàn thiện việc triển khai Nghị định 75 một cách tốt nhất như: mở rộng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT của một số nhóm đối tượng (điều chỉnh mức hưởng của Thanh niên xung phong; bổ sung đối tượng tham gia BHYT được NSNN đóng theo quy định của Pháp lệnh người có công, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ); tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB, tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng quỹ BHYT…

Dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc ước đạt 93,35% dân số, vượt kế hoạch mà Chính phủ đặt ra.

Nhằm triển khai hiệu quả Nghị định số 75 của Chính phủ, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện các giải pháp như: phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trích ngân sách hỗ trợ khi phí đóng BHYT cho nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT theo Nghị định số 75; rà soát, lập danh sách và cấp, đổi thẻ BHYT của các đối tượng hưởng tại Nghị định này…

Số liệu của BHXH Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 9 năm nay, cả nước đã có khoảng 91,7 triệu người tham gia BHYT, tăng hơn 600 nghìn người so với năm 2022. Với sự nỗ lực của toàn Ngành, dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 93,35% dân số, vượt kế hoạch mà Chính phủ đặt ra./.

PV