[Infographic] Hướng dẫn sử dụng tính năng thông báo thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên VssID

15/03/2023 11:38 AM


BHXH Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng VssID- BHXH số lên phiên bản 1.6.5, bổ sung hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN; nhằm công khai, minh bạch thêm thông tin, giúp người lao động đảm bảo quyền lợi của mình.