UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

17/03/2023 09:45 AM


Chiều 15/3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự tại các điểm cầu UBND các huyện, thành phố có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) các huyện, thành phố và các điển hình tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng.

UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tại hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ông Đậu Tú Lan – Giám đốc BHXH tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Theo đó, năm 2022, toàn tỉnh có 121.158 người tham gia BHXH (đạt tỷ lệ 15,27%) lực lượng lao động của tỉnh (vượt 1,27% với 9.810 người so với kế hoạch giao). Có 1.240.708 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 93,11% dân số (vượt 1,11% với 14.609 người). So với kế hoạch được giao, các huyện, thành phố đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu bao phủ BHXH. Trong đó, 10/12 huyện, thành phố hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT, còn 2 huyện (Lâm Hà, Đam Rông) chưa hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT.

Toàn tỉnh đã giải quyết 79.408 người và lượt người hưởng các chính sách BHXH, BHTN, với tổng số tiền chi trả 2.892 tỷ đồng. Kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 một cách nhanh chóng và hiệu quả góp phần ổn định cuộc sống của người lao động trong đại dịch.

Cũng trong năm 2022, tổng số lượt người dân khám, chữa bệnh BHYT là 1.636.462 lượt người, với tổng số tiền chi phí trên 1.031 tỷ đồng. Trong đó, số lượt người khám, chữa bệnh BHYT tại tỉnh Lâm Đồng là 1.525.621 lượt người với số tiền chi phí trên 639 tỷ đồng; tổng số lượt người khám, chữa bệnh BHYT đa tuyến đi ngoài tỉnh Lâm Đồng là 110.841 lượt người với số tiền trên 392 tỷ đồng.

Công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, trong dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; các cơ sở y tế và BHXH phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh BHYT. 

Hội nghị đã nghe ý kiến của các địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh, phân tích đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trong năm 2023.

Trong đó, ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp với cơ quan BHXH và các địa phương đã thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023. Qua đó, có 287.098 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt 99,16% tổng số học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

Các cơ sở sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số, căn cước công dân có gắn chíp để thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Hiện nay, có 183/183 cơ sở y tế thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên hệ thống thông tin giám định BHYT. Các cơ sở y tế đã trang bị thiết bị và thực hiện thực hiện quét căn cước công dân có gắn chip thay cho thẻ BHYT giấy, đến nay, có trên 228.000 lượt sử dụng căn cước công dân thay thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra đột xuất đã làm chuyển biến nhận thức của các chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động; nhất là việc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, qua đó giảm số tiền nợ đóng của các doanh nghiệp. Năm 2022, tỷ lệ nợ đóng là 1,99% tổng số thu, là một trong những địa phương có tỷ lệ nợ đóng BHXH thấp trong cả nước.

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, các địa phương đã có nhiều cách làm hay. Tại một số huyện, thành phố, nhiều tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Xuất hiện nhiều gương điển hình trong công tác tuyên truyền về chính sách, quyền lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện; gương nhân viên thu tích cực, thường xuyên vận động người dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện.

Hệ thống tổ chức dịch vụ thu được mở rộng và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Hiện nay, toàn tỉnh có 139 điểm thu với 451 nhân viên thu, đảm bảo các xã trên toàn tỉnh đều có các điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT, đáp ứng nhu cầu tham gia của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã đánh giá cao kết quả đạt được năm 2022 trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Trong đó, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự tích cực phối hợp của các sở, ngành và các địa phương trong việc triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nên chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao. 

Nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 theo các nghị quyết của Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh giao với tỉ lệ bao phủ BHYT 92,5%; tỉ lệ tham gia BHXH 16% và tỉ lệ tham gia BHTN 10,85%, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. “Đây là chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, không thể không hoàn thành, do vậy, năm 2023, bắt buộc chúng ta phải nỗ lực hơn nữa nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh vã Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ  được giao về BHXH, BHYT, BHTN năm 2023. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh công bố quyết định tặng bằng khen cho 18 tập thể và 22 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022. Tại các điểm cầu UBND huyện, thành phố đã trao trực tiếp bằng khen của tỉnh cho các điển hình xuất sắc.