Bộ LĐ-TB&XH họp báo thông tin về dự án Luật BHXH (sửa đổi)

16/03/2023 07:19 PM


Chiều 16/3/2023, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức họp báo thông tin dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cùng lãnh đạo, đại diện một số cơ quan liên quan chủ trì buổi họp báo.

Bộ LĐ-TB&XH họp báo thông tin về dự án Luật BHXH (sửa đổi) ngày 16/3/2023

Thông tin về dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), ông Nguyễn Duy Cường - Phó Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) của người dân dựa trên quyền con người theo quy định của Hiến pháp và thể chế hóa các nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH theo hướng đa dạng, linh hoạt, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế, tiến tới bao phủ BHXH toàn bộ lực lượng lao động. Sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và bảo đảm yếu tố bình đẳng giới. Mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích, tạo sự hấp dẫn để thu hút người lao động tham gia BHXH; đồng thời, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động đang làm việc và người hưởng lương hưu. Hoàn thiện quy định quản lý nhà nước và hệ thống tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) được xây dựng dựa trên 5 quan điểm chính gồm: (1) BHXH là trụ cột chính của ASXH toàn dân dựa trên quyền con người theo quy định của Hiến pháp (Điều 34); bảo đảm quyền ASXH theo quy định của Hiến pháp năm 2013; thể chế hóa quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH và các văn kiện, nghị quyết có liên quan. (2) Kế thừa, phát triển những quy định hiện hành phù hợp đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, bảo đảm tính khả thi, dài hạn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; bổ sung những quy định mới phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế. (3) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia BHXH; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người lao động được tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH. (4) Xây dựng các chế độ BHXH đa tầng theo nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và bền vững. (5) Tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia có đặc điểm tương đồng với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Theo đó, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) có một số nội dung thay đổi chính như: Bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội, bổ sung đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH; bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện; giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; quy định về hưởng BHXH một lần. Đặc biệt, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cũng bổ sung quy định về tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với những người có dưới 20 năm đóng phù hợp với sửa đổi điều kiện hưởng lương hưu và việc ký kết, tham gia các điều ước quốc tế; bổ sung quy định quản lý thu, đóng BHXH và bổ sung các biện pháp xử lý trốn đóng BHXH. Quy định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc; trợ cấp một lần khi nghỉ hưu; sổ BHXH điện tử cũng là những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật…

Tại buổi họp báo, đông đảo nhà báo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và TP.Hà Nội đã có ý kiến góp ý, đặt câu hỏi về nhiều nội dung, quy định trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Các ý kiến đã được đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Ban soạn thảo tiếp thu, giải đáp.

PV