Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp năm 2021

30/04/2021 07:21 PM


Từ tháng 4/2021, Bộ GD-ĐT tổ chức Cuộc thi "HSSV với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ 4 năm 2021. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 11/2021. Cuộc thi nằm trong kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025".

Bộ GD&ĐT tổ chức cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 4 - năm 2021. Ảnh: SV

Theo kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành GD-ĐT năm 2021, các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Lựa chọn các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu nhân rộng trong toàn Ngành. Hỗ trợ các cơ sở đào tạo, các Sở GD-ĐT kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo.

Bộ GD-ĐT cho biết, Cuộc thi "HSSV với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ 4 năm 2021 là một trong số hoạt động trọng tâm của kế hoạch này. Thời gian bắt đầu từ tháng 4/2021. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 11/2021.

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức tuyên dương các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, các dự án khởi nghiệp xuất sắc của HSSV tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ 4 năm 2021 (SV-STARTUP 2021), tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Thời gian dự kiến tháng 11/2021.

Đối với việc tạo môi trường hỗ trợ SV khởi nghiệp, Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Bộ KH-ĐT và các cơ sở đào tạo hoàn thiện mô hình Trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV tại các cơ sở đào tạo. Tăng cường kết nối với các DN hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong kinh phí triển khai thực hiện Đề án được cấp hằng năm, Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa, Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa, kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.

PV