Nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

05/06/2024 04:05 PM


Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, đến hết tháng 5/2024, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 5, số người tham gia BHXH trên cả nước đã tăng 100.000 người so với tháng trước. Một số địa phương ghi nhận có số người tham gia chính sách này tăng cao như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội …

Cụ thể, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với khoảng 17,414 triệu người tham gia BHXH, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 16 triệu người; số người tham gia BHXH tự nguyện khoảng 1,45 triệu người. Cả nước có 14,253 triệu người tham gia BHTN, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại cuộc họp giao ban cơ quan BHXH tháng 05/2024

Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT và đạt kết quả tích cực với khoảng 90,614 triệu người tham gia (tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 195.495 tỷ đồng, tăng 16.376 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT

Có được kết quả tích cực trên, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT. Một trong những điểm được BHXH địa phương đặc biệt quan tâm là tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào nghị quyết của HĐND các cấp; đồng thời giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã.

Theo Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, các kết quả mà ngành BHXH đạt được trong 5 tháng đầu năm đều tăng so với cùng kỳ, cho thấy một khởi đầu thuận lợi. Thời gian qua, toàn ngành đã rất trách nhiệm, nhiều nội dung công việc quan trọng đã được triển khai nhanh chóng, đặc biệt là trong việc đảm bảo quyền lợi cho người dân, người hưởng chính sách BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian tới, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các đơn vị phối hợp, tập trung xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án nhằm tăng tốc công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; trong đó sẽ tăng cường phối hợp với các hệ thống đại lý tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp; tổ chức các lễ ra quân phát triển BHXH, BHYT; đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông trong tình hình mới; tập trung rà soát dữ liệu từ ngành Thuế phục vụ công tác thu, phát triển người tham gia.

Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và của ngành để nghiêm túc triển khai thực hiện, qua đó đưa ra các kịch bản, chương trình kế hoạch để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương, tăng cường công tác tham mưu huy động sự vào cuộc của các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; giao được chỉ tiêu đến từng cấp xã, phường, đảm bảo tăng trưởng bền vững./.

Thắng Trần