Công tác Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực

23/09/2022 03:59 PM


BHXH Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả triển khai chuyển đổi số của Ngành trong quý 3/2022. Theo đó, toàn Ngành tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác này, góp phần vào công tác chuyển đổi số quốc gia và phục vụ người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra hoạt động hệ thống CNTT của Ngành

Trong quý 3/2022, BHXH Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm với các nhiệm vụ: phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan; xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trực thông điệp dữ liệu; hoàn thiện Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu trong các Hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ CSDL tập trung của Ngành; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan định nghĩa các khái niệm…

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành tiếp tục được đẩy mạnh như: Phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp để thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em; Kết nối với Tổng cục Thuế để rà soát, khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; kết nối với Bộ Giáo dục và đào tạo hoàn thiện dữ liệu về học sinh, sinh viên; Phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH trong giải quyết các chế độ BHXH, BHTN; Kết nối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nắm bắt tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp với việc tham gia BHXH, BHYT; Chia sẻ dữ liệu thẻ BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phục vụ công tác khám chữa bệnh; bàn giao CSDL hộ gia đình tham gia BHYT cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe; tiếp nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ BHYT từ BHXH Bộ Quốc phòng…

Về việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) đã và đang được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện.

Công tác Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực (Ảnh minh họa)

Tính đến 18/9/2022, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 50.545.888 thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp, chia sẻ trên 60.317.337 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư. Cũng tính đến ngày 18/9/2022, toàn quốc đã có 11.190 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ KCB BHYT (chiếm khoảng 88% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc) với 1.797.501 lượt tra cứu.  

Trong quý 3/2022, BHXH Việt Nam đã cung cấp thành công dịch vụ công (DVC) Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia. Tính đến hết ngày 18/9/2022, đã có 154 lượt gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng được hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận và giải quyết.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 như: Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí; Triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dự trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư; tích hợp “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC Quốc gia… tiếp tục được BHXH Việt Nam phối hợp cùng các Bộ, ngành triển khai. Tính đến 18/9/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 20.035 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động./.

PV