Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn

21/09/2022 08:15 PM


Chiều 21/9/2022, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thời gian qua.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đồng chí Trần Đình Liệu - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì Hội nghị.

Đưa chính sách của Đảng đi vào cuộc sống

Theo báo cáo của Hội nghị, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (năm 2017) và tổng kết (năm 2021) về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; tổ chức Đoàn giám sát tình hình quản lý quỹ BHYT, BHXH trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, nhất là công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT, công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT, tăng cường công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH với UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Các cấp ủy địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW theo đúng quy định; chỉ đạo HĐND đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp; chỉ đạo UBND các cấp thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; hàng năm đều ban hành các quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đại lý thu trên địa bàn để thống nhất triển khai thực hiện.

Qua đó, tính đến hết tháng 8/2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 145.101 người tham gia BHXH chiếm 28,3% lực lượng lao động trên địa bàn. Trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 127.109 người, chiếm 24,8% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 17.992 người, chiếm 3,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Về số người tham gia BHTN, toàn tỉnh hiện có 118.374 người, chiếm 23,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, về BHYT toàn tỉnh đã cod 1.144.361 người tham gia, đạt độ bao phủ 99,02% dân số, vượt 3,9% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao chi tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025.

Thời gian qua, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện tốt. Hàng năm, tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện chủ trương, chính sách BHXH, BHYT. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực BHXH, BHYT luôn được quan tâm, đẩy mạnh…

Tiếp tục kiên trì, đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và ý kiến tham luận của một số sở, ngành, chính quyền địa phương cũng đánh giá, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đơn cử: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH, BHTN vẫn còn thấp so với tiềm năng. Nhóm đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT vẫn còn thấp (đạt hơn 89% tổng số đối tượng thuộc diện phải tham gia). Một số đơn vị, doanh nghiệp, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước chưa chấp hành nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT; chưa kê khai đầy đủ số lao động đang làm việc tại đơn vị.

Các điểm cầu địa phương

Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH tự nguyện giảm so với cuối năm 2021 và còn thấp so với tiềm năng. Việc vận động người dân tham gia BHYT tại các địa bàn không còn được Ngân sách Nhà nước đóng BHYT gặp nhiều khó khăn. Công tác thu BHYT học sinh, sinh viên tại một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có kết quả thấp. Đáng chú ý, tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; cũng như việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT...

Từ thực tế đó, tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần sớm có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Đồng thời, đề ra các giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh giá, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã rất quan tâm, tăng cường lãnh đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn bằng việc ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để triển khai thực hiện; đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh... Nhờ đó, việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại Thừa Thiên Huế đã đạt kết quả cao; công tác chi trả các chế độ luôn kịp thời.

Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển tỷ lệ sinh viên các trường đại học tham gia BHYT. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp cố tình nợ BHXH, BHYT để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo ngành Y tế tỉnh nghiêm túc trong công tác khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Thừa Thiên Huế cũng cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông kịp thời; ban hành chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH, nhất là hỗ trợ hộ gia đình dân tộc thiểu số. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng yêu cầu, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nghị quyết liên quan đến BHXH, BHYT trên địa bàn.

Kết luận Hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế yêu cầu, BHXH tỉnh cần có đánh giá thực trạng để nâng cao hơn chất lượng và số lượng người tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở cần luôn đồng hành, hỗ trợ BHXH tỉnh thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo ông Thọ, việc nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH cũng là trách nhiệm của cấp ủy và việc này sẽ được tiến hành kiên trì, quyết liệt và đồng bộ. BHXH tỉnh cũng cần phải tự thân chuyển mình, quan tâm, nâng cao hơn nữa công tác truyền thông, vận động người tham gia BHXH, BHYT; xem xét nhân rộng mô hình “mạng lưới đại lý bảo hiểm” tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế kỳ vọng, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ phấn đấu trở thành là 1 trong những đơn vị đứng đầu cả nước về chuyển đổi số; phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời mong muốn, BHXH Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để Thừa Thiên Huế được thí điểm các mô hình của BHXH Việt Nam; có các giải pháp đồng hành, hỗ trợ tỉnh làm tốt hơn nữa công tác lãnh chỉ đạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn./.