Yên Thành (Nghệ An): Đổi mới công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới

22/07/2021 10:03 AM


Trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, BHXH huyện Yên Thành, Nghệ An đã linh hoạt và đổi mới cách thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT bằng hình thức trực tuyến, góp phần mở rộng và phát triển số người tham gia, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn.

UBND huyện Yên Thành tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới.

Mới đây, UBND huyện Yên Thành đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, BHYT gắn với sơ kết công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban, ngành: LĐ-TB&XH, Y tế, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; Giám đốc Trung tâm y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện. Tại điểm cầu 39 xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo địa phương, nhân viên đại lý thu và 732 người dân được mời tham dự.

Tại Hội nghị, Giám đốc BHXH huyện Yên Thành đã trực tiếp tuyên truyền các nội dung về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nhiều vướng mắc của người dân đã được lãnh đạo BHXH huyện giải đáp thoả đáng. Sau hội nghị, đã có 294 người đăng ký nộp tiền tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội trường. Dự kiến, trong tháng 7/2021, có khoảng 500/732 người dân tham dự hội nghị trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện tại các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Có thể khẳng định, truyền thông chính sách BHXH, BHYT bằng hình thức trực tuyến là giải pháp mang lại hiệu quả cao, vừa lan toả chính sách BHXH, BHYT với người dân trong mùa dịch, vừa tiết kiệm chi phí tổ chức Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 06 tháng đầu năm, cùng với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, công tác BHXH, BHYT nói chung và công tác phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT nói riêng trên địa bàn huyện đã đạt đươc những kết quả đáng khích lệ. Tính đến ngày 30/6/2021, huyện Yên Thành đã có 16.383 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có 1.999 người tham gia mới 6 tháng đầu năm nay và hiện nay đang dẫn đầu toàn tỉnh về số người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHYT hộ gia đình cũng tăng nhanh, nếu hết năm 2020 mới có 86.996 người thì đến 30/6/2021 đã có 96.012 người, tăng 9.016 người.

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Hoàng Danh Truyền cho biết, để có được kết quả trên, trước hết là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, BHXH huyện đã tham mưu cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là duy trì tuyên truyền, đối thoại bằng hình thức trực tuyến với người dân trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục giao cho BHXH huyện tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị tuyên truyền đối thoại với dân về chính sách BHXH, BHYT bằng hình thức trực tuyến. Với những kết quả đã đạt được, huyện Yên Thành phấn đấu cuối năm 2021,  tăng mới thêm 12 ngàn người tham gia BHYT hộ gia đình, đạt 90% dân số tham gia BHYT; cán đích 20 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đạt huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

*** Tháng 7/2020, lần đầu tiên hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT bằng hình thức trực tuyến được tổ chức đã thu hút 932 người tham dự. Sau hội nghị đã có 446 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là hình thức truyền thông mới, linh hoạt mang lại hiệu quả cao, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến hết sức phức tạp./.

Hoàng Chín - Thái Dương