BHXH tỉnh Quảng Trị: Triển khai linh hoạt các hình thức truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

19/07/2021 03:03 PM


Tính đến ngày 30/6/2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 629.604 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, tăng 15.641 người so với cùng kỳ năm 2020, đạt 98,88% so với kế hoạch của BHXH Việt Nam giao. Trong đó, có 15.648 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 6.556 người so với cùng kỳ năm 2020; tham gia BHYT là 613.956 người, đạt 100,4% kế hoạch được giao, đạt tỷ lệ bao phủ 95,41% dân số. Đây là kết quả đáng khích lệ trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2021, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đạt 748,982 tỷ đồng, tăng 39,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. BHXH tỉnh Quảng Trị hiện đang quản lý trên 25.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH với tổng số tiền chi trả 6 tháng đầu năm 2021 là 614,3 tỷ đồng, thực hiện giám định và bảo đảm quyền lợi cho 533.444 lượt khám, chữa bệnh BHYT với chi phí 246,49 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai ứng dụng VssID-BHXH số đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Tính đến ngày 30/6/2021, đã có 86.769 người đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, đạt tỷ lệ 60% so với kế hoạch, vượt tiến độ chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao 25%.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, 06 tháng cuối năm 2021, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị Hồ Sỹ Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, bám sát các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh phát động để triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục triển khai linh hoạt các giải pháp, hình thức truyền thông phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN kịp thời, đầy đủ cho người thụ hưởng; tiếp tục chú trọng hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT đăng ký cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH, đặc biệt là việc hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT giấy…hướng tới mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, hội nghị đã trao tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của BHXH Việt Nam cho các tập thể và cá nhân thuộc BHXH tỉnh; tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho 07 tập thể thuộc BHXH tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua triển khai ứng dụng VssID-BHXH số 6 tháng đầu năm 2021.                                        

Nguyễn Đức