Bắc Kạn tổng kết 05 năm phối hợp liên ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

17/06/2021 04:32 PM


Ngày 17/06/2021, BHXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp với các ngành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Trong 5 năm qua, các đơn vị đã phối hợp với BHXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức gần 60 Hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tập huấn về chính sách BHXH, BHYT đến các Hội viên, đoàn viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tầng lớp nhân dân, cán bộ công đoàn các cấp, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp, hội viên hội Nông dân, hội Phụ nữ tại cơ sở…

Toàn cảnh hội nghị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền lồng ghép chính sách BHXH, BHYT trong các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Ủy ban MTTQ các cấp và giải đáp các ý kiến của nhân dân về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Ban hành các văn bản về công tác BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động nhân tháng Công nhân hàng năm, tuyên truyền về Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Công đoàn, về vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Tham gia vào Tổ công tác liên ngành thu nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN, mỗi năm tham gia 02 đợt đôn đốc thu, thu nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động.

Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thường xuyên tuyên truyền đến Hội viên tại cơ sở thông qua Bản tin nội bộ của Hội. Phát triển, mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT thông qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ với tổng số 31 Đại lý thu và đội ngũ nhân viên Đại lý thu tại 04/08 huyện, thành phố…, góp phần tích cực vào công phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; giúp các tầng lớp nhân dân, người lao động, các hội viên hội nông dân, phụ nữ tại cơ sở hiểu rõ và đẩy đủ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT. Trong 05 năm 2016-2020, thông qua hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT của Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tuyên truyền, vận động được gần 450 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 200 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều ghi nhận công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh và các đơn vị thời gian qua được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng; Đồng thời, cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai, phối hợp như một số nội dung phối hợp trong các Quy chế liên ngành chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên, đạt kết quả đề ra như: Tỷ lệ người lao động và nhân dân tham gia BHXH còn thấp; Thực hiện các chỉ tiêu hội viên tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình chưa đạt hiệu quả; hoạt động của các Đại lý thu không đồng đều; Việc sơ kết, tổng kết hàng năm chưa được thực hiện thường xuyên…

Lãnh đạo BHXH tỉnh và Lãnh đạo các sở, ngành ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những hạn chế trong công tác phối hợp, BHXH tỉnh và các sở, ngành đã thống nhất nội dung và ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như phối hợp trong nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN; Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; Phối hợp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN; Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN…

Thông qua việc ký kết và thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025, các đơn vị sẽ chủ động, thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và toàn xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt tập trung tuyên truyền, vận động người dân thuộc các xã chuyển từ vùng II, III sang vùng I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tham gia BHYT; Phối hợp xây dựng, nhân rộng và phát triển các mô hình hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, người lao động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, gia tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân…, qua đó, góp phần ổn định chính trị - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương, khen thưởng đối với 04 đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm ghi nhận những kết quả đã đạt trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn tiếp theo từ 2021-2025 đạt hiệu quả cao./.

Quế Anh